Khoáng chất là một nguyên tố hóa học cần thiết như một chất dinh dưỡng thiết yếu của các sinh vật để thực hiện các chức năng cần thiết cho sự sống. Khoáng chất dinh dưỡng, là các nguyên tố, không thể được tổng hợp sinh hóa bởi các sinh vật sống (vd: Cây lấy khoáng từ đất). Hầu hết các khoáng chất trong chế độ ăn uống của con người đến từ việc ăn thực vật và động vật hoặc từ nước uống.

Khoáng chất là một trong bốn nhóm chất dinh dưỡng thiết yếu, còn lại là vitamin, axit béo thiết yếu và amino acid thiết yếu. 5 khoáng chất chính trong cơ thể con người là calci, phosphor, kali, natri và magiê. Tất cả các yếu tố còn lại trong cơ thể con người được gọi là “nguyên tố vi lượng”. Các nguyên tố vi lượng có chức năng sinh hóa cụ thể trong cơ thể con người là lưu huỳnh, sắt, clo, coban, đồng, kẽm, mangan, molypden, iod và selen.